ගංවතුරයි….නියඟයයි…!

ටිකක් වැඩිපුර වැස්සොත් නියඟය, පෑව්වොත් ඟංවතුර….?????.  මට පැටලුනාවත්ද? ඇයි ඒ තරමටම මේ වචන දෙක ලඟ ලඟ ම ඇහෙනවනේ. හැමෝම පටලවගෙන තමයි ඉන්නේ. වාරීමාර්ග, කෘෂිකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, කාලගුණය, ආපදා කලමනාකරණය, පරිසර අමාත්‍යාංශය  මේ හැමෝම ගංවතුරයි නියඟයයි පටලවගෙන බවයි මටනම් පේන්නේ.

වැස්ස ඟංවතුරක් තරමටත්….පෑවිල්ල නියඟයක් තරමටත් වෙන්න අර පටලවා ගත්ත ආයතන වල මහ උදවිය සෑහෙන්න තීන්දු තීරණ අරන් ඇති මහේහිතේ. ගස්වැල්, වනාන්තර සතා සිවුපාවා ආරක්ෂා කරන ඒ මහ උදවියත් සෑහෙන්න තීන්දු තීරණ අරන් ඇති……. මං හිතන්නේ.

අනේ….., අර හැමදාම විපත් වලදී කඳවුරු වලට යන අපේ අහිංසක ජනතාව…..??????

“මෙන්න, තවත් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක්,  ……….ල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ……… මනාප ගත් ගීසිංහ නැවතත් ජනතා සේවයට.”

මට මේ ටික ලියන කොට අපේ ආදරණීය කපුගේ ගීතයක් මතක වුනා.   අපි අසරණ වෙලා වගේ සිතට දැනෙනවා……!!!!

අදට මම මෙතනින් නවතිමි…!

2018-05-26 (1)_edited