රට කරවන්ට නම්……….

අපේ රටේ ජනතාව ට තවත් ගෙම්බන් හොරුන් මිණිමරුවන් සල්ලාලයින් මැරයින් ස්ත්‍රී දුෂකයින් පත්කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා වී ඇත. උඩදාගෙන උන්ටම නැවතත් කතිරේ ගහපල්ලා……අවුරුදු 70ක් උඹලා උන්වම ඕනෑ කියලා කෑ ගහ ගහ හිටියනේ. ආයේ ගහපල්ලා……….   අනේ……..,   උඹලට දෙවියන්ගේම පිහිටයි…..!!!

අපේ රටේ අනාගතය පිළිබඳ මට හිතෙන දේවල් කොසොල් රජතුමන් අනාගතය පිළිබඳ දුටු සිහින 16 වගේ ම මට මතක් වෙන්නේ අපේ ආචාර්ය නන්දා මාළිණියන් ගායනා කරන මෙම ගීතයයි.  “රට කරවන්න ට නම්……..”