“සිංහල” සහ සංහිදියාව…..!!!!

මිනිස්සු ඕන තරම් එක එක සෙල්ලම් කරනවා……, සෙල්ලම් දානවා. සමහර අය ” වචන” අල්ලගෙන සෙල්ලම් කරනවා, වචන හින්දා රණ්ඩු වෙනවා…., හිත් අමනාපකම් ඇති කර ගන්නවා…..මරා ගන්නවා. ඒ එක එක “වචන” නිසා.

මිනිස්සු  බොහෝමයක් වචනයක් කියපු ගමන් කුලප්පු වෙනවා……. එහි තේරුමක් පිළිබඳව වැටහීමක් නොමැතිව ප්‍රශ්ණ ඇති කර ගන්නවා. සමහර වචන, ජාතීය ආගම ඇදහිල්ල කතාකරන භාෂාව ප්‍රදේශ අනුව හරිම සංවේදියි. සමහර අයට මේවා කියා දෙන්න විශ්ලේෂනය කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔන්න එහේම වුනාම එක එක  ලේබල් ගහනවා……ලේබල් වදිනවා….. (ජා…..න්….. ආ….දීන්…..)

“සිංහල ” කියන වචනය ට ඒ වගේම ලංකාව පිළිබඳව ඉතා විශිෂ්ඨ අර්ථකතනයක්, ගීතයකින් කරන විග්‍රාහායක් පසුගියදා මම දැක්කා. ඒ නිසාම මෙම සටහන ඔබ හමුවේ තැබීමට මට සිතුණා.

ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය පුජ්‍ය පාතේගම ඥාණේස්වර ස්වාමින් වහාන්සේ  සිදුකරන මෙම විග්‍රාහාය හොඳින් අහාන්න….බලන්න. අපි වචන එක්ක කරන ගණුදෙනුව හරියාකාරව සිදු කල යුතු බවට කාලෝචිත විස්තර කීරිමක් උන් වහාන්සේ සිදුකරනවා.

පහාතින් තිබෙන මෙම විඩීයෝව බලන්න…..

( වටිනා කාලෝචිත අදහස් දැක්වීමකට හැමදෙනාටම විවෘතයි……!!)