රොබින් හුඩ්ගේ මතකයන් සමග ස්ටෝන්හෙන්ජ්….(Stonehenge)

අපේ පාසල් කාලය හරිම සුන්දර විදියට ගත කල බව දැන් දු දරුවන්ගේ ළමා කාලය හා සංසන්දනය කරන විට අපිට දැනෙනවා නේද..? අපි ඒ කාලේ කරපු සෙල්ලං…බලපු හොඳ නාට්‍ය කතා මාලා කාටුන්, අද දරුවන්ට අත් විඳින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ තරමටම මේ සමාජය සංකීර්ණ වෙලා…..තාක්ෂණික වෙලා.

ඉතින් ඒ දවස් වල අපි ආසාවෙන් ජාතික රූපවාහිණියෙන් නරඹපු කතා මාලාවක් තමයි “රොබින් ඹෆ් ෂර්වුඩ් (Robin of Sherwood)”. අපේ කාලයේ… අපේ වීරයා. එක්දහාස් නවසිය අනු ගණන් වල මුල් භාගයේ විකාශය වු අපි ආදරයෙන් වැලද ගත්ත කතා මාලාවක්. එම රොබින් හුඩ් කතා මාලාවේ අප කාගේත් සිත් ගත්ත ස්ථානයක් තමයි “ස්ටෝන්හෙන්ජ් (Stonehenge)”.

ස්ටෝන්හෙන්ජ් Location එකක් විදියට අවස්ථා කිහිපයකදීම රොබින් හුඩ් කතා මාලාව තුල යොදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව සරලව විස්තර කෙරෙන වීඩියෝවක් අපි විසින් නිර්මාණය කලා . බලන්න මෙම වීඩියෝව ඹබේ ළමා කාලය නැවත මතක් කරනවද කියලා…..

අපි කවුරුත් දන්න Windows Wallpaper එකේ තියෙන්නෙත් මෙම ස්ටෝන්හෙන්ජ්…..