ඔබව වැඩිපුරම වේදනාවට පත් කරපු දෙය සිනහාවෙලා තව කෙනෙකුට කියන්න පුලුවන් මොහොතක් එනවා !

ජීවිතයට දැනෙන හිතට වදින සටහනක් අද උදෑසනම දැකපු නිසා මට හිතුනා ඒ් සටහන ඔබ වෙත මෙසේ ලියන්න. මේ සටහන මම උපුටා ගන්නේ අපේ හිතවත් සහෘදයෙක් වන මානව හැකියා සංවර්ධන උපදේශක සනත් ගමගේ මහතාගේ උදෑසන සුභ සිතිවිලි සටහනකිනි.

සනත් ගමගේ මහතාගේ මෙම ප්‍රයත්නයත් අප බෙහෙවින්ම අගය කල යුතුයි !

මේ ඔහුගේ සටහනයි ….

ආයුබෝවේවා!!! වකා වකා ලොව කුල්මත් කළ ගීය කියූ ශකිරාට තිබුනේ එළුවෙක්ගේ කටහඬක් කියා පාසලේ ගී කණ්ඩායමට ගත්තේ නැහැ. ඩිස්නිට නිර්මාණශීලීත්වයක් නැහැ කියා රස්සාවක් දුන්නේ නැහැ. අයින්ස්ටයින්ට ගණන් බෑ කතා කරන්න බෑ කියා අපහාස විඳපු දරුවෙක්. තෝමස් අල්වා එඩිසන්ට ඉගෙන ගන්න බෑ කියා ඉස්කෝලෙන් අයින් කළ දරුවෙක්. අපි වැඩිපුරම අපහාස ලබන දෙය තුළම අපට ශක්තිය ගෙන දෙන දේ සැඟව තියෙනවා. ඒ දිහා විවෘත මනසකින් බලමු. අපේ අඩුපාඩුව විකල්ප ක්‍රියා මාර්ග වලින් ශක්තියකට පරිවර්තනය කරමු.
අද ශක්තතිය ගන්න වකා වකා ගීයට නටන්න. ජය වේවා
!

මෙන්න ඒ් වකා වකා ගීතය :